پدری که دختر خود را با یک گونی سیب زمینی فارس معاوضه کرد

در هنگام برداشت سیب زمینی باید نکاتی را دانست که به شرح زیر است:

سیب زمینی را می توان 2-3 هفته پس از توقف گلدهی گیاه برداشت کرد.سیب زمینی های برداشت شده در این دوره با پوست نرم و اندازه کوچکشان مشخص می شوند.
برای به دست آوردن سیب زمینی فارس رسیده و بزرگ باید بین 2 تا 3 هفته بعد از مرگ برگ ها صبر کنید و این به سیب زمینی ها کمک می کند تا پوسته ضخیم تشکیل دهند، اما باید مراقب باشید که آنها را برای مدت طولانی رها نکنید تا پوسیده نشوند.
سیب زمینی را قبل از برداشت بویژه بعد از مرداد ماه نباید آبیاری کرد. این برای تسهیل برداشت و ذخیره سازی است.
برای بررسی بلوغ سیب زمینی می توان سوراخی حفر کرد، زیرا پوست سیب زمینی رسیده ضخیم است و محکم به میوه ها چسبیده است، اما اگر نازک باشد و به راحتی از میوه ها جدا شود، به این معنی است که باید آن را برای مدت طولانی رها کنید.

چند روز در زمین
سیب زمینی سرماهای خفیف را تحمل می کند و بهتر است به محض ظاهر شدن آنها را برداشت کنید.

نکات مراقبت از گیاه سیب زمینی
نکات زیر برای مراقبت از گیاهان سیب زمینی باید رعایت شود: [16]

سیب زمینی را باید دور از تابش مستقیم خورشید پرورش دهید اگر آفتاب به غده ها برسد سبز می شوند.
خاک باید مرطوب نگه داشته شود، به خصوص زمانی که جوانه ها شروع به ظاهر شدن می کنند، از چند هفته تا ظهور گل ها.
کمبود آب، به خصوص زمانی که سیب زمینی تازه شروع به شکل گیری کرده است، می تواند منجر به تغییر شکل قابل توجهی در مغز سیب زمینی شود.
هر زمان که غده ها شروع به باز شدن کردند باید مراقب بود که به خوبی با خاک پوشانده شود. خاک از خاک اره و کاه پاک می شود و سپس مالچ دوباره قرار می گیرد.
پوشاندن خاک با کاه یا مالچ از سوختن آن در آفتاب جلوگیری می کند، زیرا غده های سیب زمینی را سبز می کند که منجر به تشکیل سولانین در سیب زمینی می شود. این یک ماده شیمیایی سمی است و طعم تلخی دارد.